KHU DU LỊCH QUỐC GIA SAPA LÀO CAI SẴN SÀNG CHO MÙA DU LỊCH

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,410

13/04/2019

KHU DU LỊCH QUỐC GIA SAPA LÀO CAI SẴN SÀNG CHO MÙA DU LỊCH

Đội kiểm tra Liên ngành huyện Sapa liên tục kiểm tra các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Yêu cầu các khách sạn, cơ sở luu trú niêm yết giá công khai, đảm bảo các điều kiện kinh doanh. Đồng thời tuyên truyền, thông báo đường dây nóng để du khách biết và phản ánh khi có hiện tượng nâng giá tại các điểm kinh doanh. Ông Lê Tân Phong - Chủ tịch UBND huyện Sapa cho biết, huyện đã giao cho các cơ quan tham mưu chấn chỉnh công tác quản lý và chỉnh trang đôi thị; quản lý các cơ sở lưu trú, giao cho đội Liên ngành rà soát lại toàn bộ qui mô các cơ sở lưu trú để tiên lượng được tình hình và có biện pháp nếu trong trường hợp quá tải. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?