LAI CHÂU TẬP TRUNG THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA QUỸ HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,448

Ngày đăng: 13/04/2019

LAI CHÂU TẬP TRUNG THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA QUỸ HỖ TRỢ HỢP TÁC XÃ

Thực hiện chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước, ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018", hôm nay, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đã làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?