TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY ĐỊNH TRONG TRIỂN KHAI QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NSNN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,148

Ngày đăng: 12/04/2019

TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT CÁC QUY ĐỊNH TRONG TRIỂN KHAI QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NSNN

Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có buổi giám sát chuyên đề với UBND tỉnh về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính ngoài NSNN giai đoạn 2013 - 2018"

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?