TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN TRONG KÝ ỨC BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,973

Ngày đăng: 11/04/2019

TRUNG TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN TRONG KÝ ỨC BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã từ trần vào trưa 4/4. Cuộc đời của Trung tướng đã dừng lại ở tuổi 96. Dẫu thời gian cuộc đời của ông dừng lại nhưng những ký ức về ông sẽ còn đọng mãi trong trái tim của những người lính Trường Sơn, của nhiều người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế và dẫu có bao nhiêu năm thì ông đã sống một cuộc đời thật dài rộng, dài rộng bởi những đóng góp của ông cho dân tộc không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà còn cho cả nhiều thế hệ tương lai.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?