VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT KHÔNG CÓ THỰC ĐỂ THU HỒI ĐẤT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 18,274

14/04/2019

VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT KHÔNG CÓ THỰC ĐỂ THU HỒI ĐẤT

Trong phiên họp 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Thực tế tại các địa phương cho thấy, rất nhiều vấn đề nổi lên cần được làm sâu hơn, đặc biệt ở một số thành phố lớn. Chẳng hạn, tại Hà Nội, cử tri huyện Hoài Đức đang bức xúc khi việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trình tự thu hồi đất, vận dụng Luật đất đai và các Nghị quyết…đều sai phạm.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?