BẢO TỒN DI TÍCH THANH HÓA - LƯU GIỮ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,970

Ngày đăng: 08/05/2019

BẢO TỒN DI TÍCH THANH HÓA - LƯU GIỮ NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, Thanh Hóa tự hào là vùng đất của rất nhiều di sản di tích lịch sử văn hoá của Việt Nam và cả thế giới, cho thấy một vị trí và tầm vóc quan trọng trong lịch sử hình thành, dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?