BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,155

Ngày đăng: 20/05/2019

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Liên quan đến việc triển khai chương trình toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu các các tỉnh khu vực phía Nam năm 2019, nhiều kế hoạch, chương trình tham gia bảo vệ môi trường, xử lý rác thải thực hiện tại các địa phương trong thời gian qua rất khả thi, mang loại hiệu quả cao. Phản ánh của phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?