CÂN NHẮC VIỆC GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,066

Ngày đăng: 25/05/2019

CÂN NHẮC VIỆC GIẢM PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngay sau khi nghe Tờ trình về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật này. Theo đó, Ủy ban Pháp luật tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhằm kịp thời thể chế hóa và cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, đồng thời khắc phục những vướng mắc, bất cập thi hành luật thời gian qua.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?