CẦN SỚM KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,024

Ngày đăng: 26/05/2019

CẦN SỚM KHẮC PHỤC NHỮNG BẤT CẬP TRONG ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Hơn 5 năm tổ chức thi hành Luật đất đai 2013, công tác quản lý đất đai đã đạt được một số kết quả quan trọng, khắc phục được những bất cập của Luật đất đai 2003. Mặc dù vậy, qua quá trình giám sát cho thấy, thực tế việc thi hành Luật Đất đai ở các địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cần có những sửa đổi kịp thời để đáp ứng sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?