CỤ THỂ HÓA QUY ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ NGHỈ HƯU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,089

Ngày đăng: 25/05/2019

CỤ THỂ HÓA QUY ĐỊNH KỶ LUẬT CÁN BỘ NGHỈ HƯU

Xử lý kỷ luật đối với cán bộ nghỉ hưu bị phát hiện sai phạm mang lại hiệu ứng tốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy vậy, các đại biểu tiếp tục đề nghị nghiên cứu quy định về các hình thức xử lý kỷ luật phải bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cá nhân về vật chất, tinh thần mà người có hành vi vi phạm đã được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu để có tính răn đe, thuyết phục cao hơn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?