CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM CÓ CẦN MUA BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,854

Ngày đăng: 26/05/2019

CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ TRỢ BẢO HIỂM CÓ CẦN MUA BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP?

Thưa quý vị và các bạn, Cuối năm 2018, Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Để thực thi hiệp định, tổng số luật cần phải sửa đổi, bổ sung là 8 luật, trong đó có Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Do đó, trong phiên thảo luận tại tổ về dự án luật này trong tuần qua, các đại biểu nhất trí cần thiết phải thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ nhằm bảo đảm thực thi kịp thời các cam kết quốc tế.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?