ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,733

Ngày đăng: 25/05/2019

ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, nhiều ý kiến cho rằng khâu trọng dụng thu hút nhân tài, người có tài năng hiện nay đang có nhiều bất cập dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám. Việc đổi mới phương thức tuyển dụng, thu hút người có tài vào làm việc trong các cơ quan nhà nước là rất cần thiết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?