HAI XÃ ĐẦU TIÊN CẢ NƯỚC SÁP NHẬP

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 24,991

Ngày đăng: 24/05/2019

HAI XÃ ĐẦU TIÊN CẢ NƯỚC SÁP NHẬP

Mục tiêu của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là để giảm bớt đầu mối, số lượng cán bộ-công chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đây cũng là nội dung của Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thảo luận vào chiều nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?