KẾT NỐI ĐBQH NGUYỄN HỮU QUANG VỀ QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2017 NGÀY 20-05

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,586

Ngày đăng: 23/05/2019

KẾT NỐI ĐBQH NGUYỄN HỮU QUANG VỀ QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2017 NGÀY 20-05

Kết nối với ĐBQH Nguyễn Hữu Quang - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội về Quyết toán NSNN năm 2017 và Dự thảo Luật Đầu tư công. Bản tin Tiêu điểm Nghị trình 15h30 ngày 20/05/2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?