KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA HỘI KIẾN TRÚC SƯ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,686

Ngày đăng: 25/05/2019

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA HỘI KIẾN TRÚC SƯ

Cũng tại phiên thảo luận về Luật kiến trúc, một số ý kiến cho rằng, Luật cần có những điều khoản cụ thể quy định rõ trách nhiệm, vai trò của Hội kiến trúc sư và thể hiện sự khác biệt với vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động kiến trúc.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?