LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHÔNG CÒN LÀ CÔNG CHỨC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,792

Ngày đăng: 25/05/2019

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP KHÔNG CÒN LÀ CÔNG CHỨC

Chiều 24/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về 2 dự án luật này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?