LUẬT GIÁO DỤC PHẢI THỂ HIỆN RÕ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,548

Ngày đăng: 25/05/2019

LUẬT GIÁO DỤC PHẢI THỂ HIỆN RÕ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ họp, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?