PHỎNG VẤN BÊN LỀ LUẬT VIÊN CHỨC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 20,589

Ngày đăng: 25/05/2019

PHỎNG VẤN BÊN LỀ LUẬT VIÊN CHỨC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức có quy định, vào năm 2020, “Kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực, tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn”, điều này đồng nghĩa với việc sẽ bỏ chế độ viên chức suốt đời. Đây là một trong những nội dung rất được dư luận quan tâm. Phóng viên THQHVN ghi nhận một số ý kiến của đại biểu bên hành lang Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?