PHỎNG VẤN ĐBQB TRẦN HOÀNG NGÂN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,231

Ngày đăng: 23/05/2019

PHỎNG VẤN ĐBQB TRẦN HOÀNG NGÂN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Theo báo cáo của chính về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình những tháng đầu năm 2019 được Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình trình bày tại kì họp thứ 7 lần này, tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới khi chính phủ đã thực hiện đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu. tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2008, GDP bình quân đầu người đạt 2.590 USD.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?