QUY ĐỊNH ĐẦY ĐỦ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,348

Ngày đăng: 25/05/2019

QUY ĐỊNH ĐẦY ĐỦ QUYỀN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Các nguyên tắc quản lý thuế cần phải khái quát hóa cao nhằm xác định trách nhiệm nghĩa vụ đóng thuế cho mọi chủ thể hay cần tính toán lại quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động là những vấn đề được các đại biểu cho ý kiến khi thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế sửa đổi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?