THẢO LUẬN TỔ DỰ THẢO LUẬT THƯ VIỆN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,512

Ngày đăng: 24/05/2019

THẢO LUẬN TỔ DỰ THẢO LUẬT THƯ VIỆN

Trước đó, chiều qua, các đại biểu Quốc hội đã làm việc tại tổ, thảo luận về Dự thảo Luật Thư viện.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?