TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,220

Ngày đăng: 25/05/2019

TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ ( SỬA ĐỔI)

Trước đó, sáng 24/5, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?