CHƯA THỐNG NHẤT BỔ SUNG THÊM NGÀY NGHỈ LỄ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,136

Ngày đăng: 12/06/2019

CHƯA THỐNG NHẤT BỔ SUNG THÊM NGÀY NGHỈ LỄ

Bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ trong năm cho người lao động là vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu, một số ý kiến đề xuất chọn ngày 27/7 nhưng cũng có nhiều ý kiến khác không đồng tình phương án này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?