CHƯA THỐNG NHẤT THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,762

Ngày đăng: 09/06/2019

CHƯA THỐNG NHẤT THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

Thưa quý vị và các bạn! Về thẩm quyền quyết định danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong dự thảo luật Đầu tư công sửa đổi có đưa ra hai phương án, theo đó, phương án 1 quy định Quốc hội quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương. Phương án 2 quy định Quốc hội chỉ quyết định danh mục các dự án quan trọng quốc gia. Chính phủ quyết định danh mục các dự án chi đầu tư từ ngân sách Trung ương. Tuy nhiên, cả hai phương án này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?