CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN ĐÁNH GIÁ CAO NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,326

Ngày đăng: 15/06/2019

CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN ĐÁNH GIÁ CAO NHỮNG ĐỔI MỚI CỦA QUỐC HỘI

Cử tri và nhân dân đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội để những vấn đề thảo luận ngày càng gần dân, sát với nhân dân hơn

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?