KHÔNG CÓ VIỆC “THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG TRÌNH TÂM LINH”

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 18,435

Ngày đăng: 09/06/2019

KHÔNG CÓ VIỆC “THƯƠNG MẠI HÓA CÔNG TRÌNH TÂM LINH”

Điểm nhấn trong hoạt động của Quốc hội tuấn qua là phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14 đã nóng lên với phiên chất vấn các Bộ trưởng tư lệnh ngành. Trong đó vấn đề khiến nhiều đại biểu quan tâm đến trách nhiệm của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là quản lý hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; thương mại hóa hoạt động tâm linh, đầu tư xây dựng và quản lý các công trình tâm linh, lợi dụng khái niệm “tâm linh, tín ngưỡng” để hành nghề “mê tín dị đoan” trục lợi...

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?