PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TXCT TẠI LÀO CAI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,812

Ngày đăng: 18/06/2019

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI ĐỖ BÁ TỴ TXCT TẠI LÀO CAI

Ngày 18/6, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Bảo Thắng và Bảo Yên tỉnh Lào Cai. Cử tri đã được đại biểu Quốc hội thông tin về kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, nhiều Luật, Nghị quyết quan trọng được Quốc hội xem xét một cách thận trọng và thông qua. Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế, xã hội 2 huyện Bảo Thắng và Bảo Yên . Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu 2 địa phương này cần thực hiện tốt công tác tiếp tiếp công dân; xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?