PHỎNG VẤN GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 98 CỦA ILO

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 15,704

Ngày đăng: 07/06/2019

PHỎNG VẤN GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM VỀ VIỆC GIA NHẬP CÔNG ƯỚC 98 CỦA ILO

Ngày 7/6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về việc gia nhập Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. PV Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn với ông Chang-Hee Lee, Giám đốc tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?