QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,721

Ngày đăng: 10/06/2019

QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?