RẠCH RÒI TRONG PHÂN QUYỀN, ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,366

Ngày đăng: 10/06/2019

RẠCH RÒI TRONG PHÂN QUYỀN, ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Việc phân định thẩm quyền, phân quyền, ủy quyền đối với chính quyền địa phương sẽ tạo nền tảng pháp lý về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay. Tuy nhiên cần quy định cụ thể hơn nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền và ở từng loại đơn vị hành chính để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo, không phân định rõ nhiệm vụ.. cũng là vấn đề được các đại biểu thảo luận sáng nay khi cho ý kiến về Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?