SƠN LA: ĐIỂM THI TH, THCS-THPT CHU VĂN AN CHƯA CÓ KINH PHÍ PHỤC VỤ THI THPT QUỐC GIA

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,465

Ngày đăng: 26/06/2019

SƠN LA: ĐIỂM THI TH, THCS-THPT CHU VĂN AN CHƯA CÓ KINH PHÍ PHỤC VỤ THI THPT QUỐC GIA

# Tại Sơn La, điểm thi THPT Quốc gia tại trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An nằm trong Đại học Tây Bắc đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính phục vụ điểm thi. Cho tới thời điểm này, kinh phí phục vụ công tác coi thi chưa được tỉnh Sơn La chi trả kịp thời theo đúng quy định.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?