TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CẦN CÓ LỘ TRÌNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,007

Ngày đăng: 12/06/2019

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CẦN CÓ LỘ TRÌNH PHÙ HỢP VỚI NGÀNH NGHỀ ĐẶC THÙ

Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ hop thứ 7 Quốc hội khóa 14, chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trước vấn đề nâng độ tuổi nghỉ hưu, đa số các đại biểu thể hiện sự thống nhất việc nâng tuổi nghỉ hưu là cần thiết nhưng cần có quy định cụ thể với những ngành nghề đặc thù, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho người lao động.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?