TẠO SỰ CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT CHO ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,842

Ngày đăng: 10/06/2019

TẠO SỰ CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT CHO ĐỊA PHƯƠNG

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương bổ sung quy định giao Chính phủ quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng nay, đa số ý kiến tán thành nhưng cũng có những ý kiến đề nghị phải có tiêu chí cụ thể để đảm bảo tính thống nhất giữa các địa phương và sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của Trung ương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?