THẮNG THẮN, DÂN CHỦ TRONG CHẤT VẤN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,170

Ngày đăng: 06/06/2019

THẮNG THẮN, DÂN CHỦ TRONG CHẤT VẤN

Ít có hoạt động nào khác của Nhà nước lại giành được sự quan tâm sâu sắc như các phiên chất vấn của Quốc hội. Đó là các phiên họp của hy vọng và của tâm tư.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?