THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 7

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 14,024

Ngày đăng: 14/06/2019

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CHUNG VỀ KỲ HỌP THỨ 7

Sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?