TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,624

Ngày đăng: 12/06/2019

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN DỰ ÁN LUẬT LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN

Trước đó, sáng qua, thảo luận về dự án Luật lực lượng dự bị động viên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện nhằm giải quyết hài hòa hợp lý giữa chủ trương xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu nhưng phải tinh gọn trong tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực. Việc xây dựng lực lượng dự bị động viên phải bám sát tình hình đặc thù trong công tác xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay…

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?