TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÀI CẦN THỰC CHẤT VÀ QUY TRÌNH THÔNG THOÁNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,984

Ngày đăng: 10/06/2019

TUYỂN DỤNG NGƯỜI TÀI CẦN THỰC CHẤT VÀ QUY TRÌNH THÔNG THOÁNG

Trước đó, cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức tại phiên họp tổ, nhiều đại biểu cho rằng việc tuyển dụng, thu hút và bổ nhiệm người có tài năng trong các cơ quan nhà nước cần được đổi mới theo hướng thông thoáng hơn, tiết giảm những thủ tục quy trình không cần thiết. Có như vậy mới nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng người tài giỏi cho bộ máy nhà nước.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?