XÓA TƯ CÁCH CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ NGHỈ HƯU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,391

Ngày đăng: 10/06/2019

XÓA TƯ CÁCH CHỨC VỤ CỦA CÁN BỘ NGHỈ HƯU

Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Dự thảo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã bổ sung quy định “cán bộ sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật:Khiển trách; Cảnh cáo; Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?