CHƯA THỐNG NHẤT VỀ MỨC SỐNG TỐI THIỂU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,520

Ngày đăng: 10/07/2019

CHƯA THỐNG NHẤT VỀ MỨC SỐNG TỐI THIỂU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Việc xác định tỷ lệ lương thực thực phẩm và phi lương thực thực phẩm khác nhau giữa Tổ Kỹ thuật của hội đồng tiền lương quốc gia và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang có sự khác nhau nên việc xác định mức sống tối thiểu khác nhau vì vậy mức tăng lương tối thiểu được đề xuất cũng khác nhau.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?