KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH LÀO CAI KHÓA XV

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,108

Ngày đăng: 09/07/2019

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH LÀO CAI KHÓA XV

Đây là kỳ họp quan trọng đưa ra giải pháp bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2015-2020. Sáu tháng đầu năm nay, mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lào Cai đạt 10,02%, đứng thứ 2 so các tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Sản lượng lương thực có hạt tăng 1,7% so cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ Quyết nghị một số vấn đề liên quan đến đặc thù địa phương như: mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Lào Cai, chế độ chi hội nghị, hội thảo Quốc tế tại Lào Cai; giá dịch vụ công ích, thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020. Vũ Thắng/THQH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?