KÝ BIÊN BẢN THỎA THUẬN CẢI THIỆN CHUỖI LÚA GẠO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,926

Ngày đăng: 13/07/2019

KÝ BIÊN BẢN THỎA THUẬN CẢI THIỆN CHUỖI LÚA GẠO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Ngày 12-7, tại Hà Nội diễn ra Lễ ký thoả thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tập đoàn phát triển nông thôn Hàn Quốc về cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?