LÀM RÕ VIỆC HỢP NHẤT 3 QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH TẠI HÀ NỘI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,728

Ngày đăng: 13/07/2019

LÀM RÕ VIỆC HỢP NHẤT 3 QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH TẠI HÀ NỘI

Việc hợp nhất và ủy thác 3 quỹ vào quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội được các đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội đặc biệt quan tâm về tính hiệu quả của mô hình. Đây cũng là nội dung quan trọng tại buổi làm việc sáng nay của đoàn giám sát với UBND Thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ này trên địa bàn thành phố.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?