NGƯỜI DÂN LÀ TRUNG TÂM CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,219

Ngày đăng: 11/07/2019

NGƯỜI DÂN LÀ TRUNG TÂM CỦA SỰ PHÁT TRIỂN

Tại Hà Nội, Quỹ Dân số Liên hợp quốc vừa tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới năm 2019 với chủ đề "25 năm sau ngày tổ chức Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển: Đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu đã cam kết”. Sau 25 năm thực hiện Chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển 1994, Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu rất to lớn về công tác dân số. Trên cơ sở đó, Việt Nam sẽ tập trung vào mục tiêu dân số và phát triển trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?