NGUY CƠ "BIẾN MẤT" VĂN HÓA DÂN TỘC Ơ ĐU

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 13,591

Ngày đăng: 12/07/2019

NGUY CƠ "BIẾN MẤT" VĂN HÓA DÂN TỘC Ơ ĐU

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 850 người ở Đu, cư trú chủ yếu ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên hiện nay bản sắc văn hóa dân tộc Ơ Đu đang bị mai một và đồng hóa bởi các yếu tố văn hóa khác và đang có nguy cơ “biến mất”.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?