NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GÍA ĐẤT BỒI THƯỜNG

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 17,152

Ngày đăng: 04/07/2019

NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH GÍA ĐẤT BỒI THƯỜNG

Công tác thẩm định giá là vấn đề vướng mắc nhất mà quận Thủ Đức, TP.HCM gặp phải trong công tác tổ chức triển khai thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án. Đó là nhận định được đại diện UBND quận Thủ Đức trình bày trước Đoàn ĐBQH TP.HCM và các sở, ngành tại buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi dất thực hiện các dự án trên địa bàn quận Thủ Đức từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 vừa diễn ra.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?