THƯƠNG VỤ GRAB - UBER: PHÁN QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH ĐI NGƯỢC VỚI CÁC NƯỚC

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,220

Ngày đăng: 05/07/2019

THƯƠNG VỤ GRAB - UBER: PHÁN QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH ĐI NGƯỢC VỚI CÁC NƯỚC

Ngày 4/7, Lãnh đạo Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã trả lời báo giới về quyết định của Hội đồng xử lý cạnh tranh về thương vụ sáp nhập Grab Uber xảy ra hồi tháng 3/2018.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?