CHẬM TRÌNH DỰ TOÁN, TIỀN VIỆN TRỢ CHƯA ĐẾN ĐƯỢC VÙNG BÃO LŨ

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 10,155

Ngày đăng: 13/08/2019

CHẬM TRÌNH DỰ TOÁN, TIỀN VIỆN TRỢ CHƯA ĐẾN ĐƯỢC VÙNG BÃO LŨ

Theo điều 8 Luật ngân sách nhà nước 2015, mọi khoản thu chi ngân sách nhà nước phải được có dự toán. Tuy nhiên trên thực tế nguyên tắc quản lý ngân sách này chưa được nghiêm túc tuân thủ. Tình trạng chậm trình dự toán, điều chỉnh, bổ sung dự toán thường xuyên diễn ra khiến công tác giải ngân chậm trễ, không hiệu quả.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?