CHUNG TAY ĐẨY LÙI NẠN MUA BÁN NGƯỜI

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,028

Ngày đăng: 12/08/2019

CHUNG TAY ĐẨY LÙI NẠN MUA BÁN NGƯỜI

Mua bán người đã và đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc trong toàn xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn thế giới. Để phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản và chỉ đạo quyết liệt. Ngày 29/3/2011, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Phòng, chống mua bán người, Luật có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012, là cơ sở pháp lý quan trọng trong đấu tranh, phòng chống cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?