PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN GẮN VỚI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 11,791

Ngày đăng: 23/08/2019

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN GẮN VỚI BẢO VỆ CHỦ QUYỀN

Tuyên truyền hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất cũng như bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng được các đại biểu quốc hội quan tâm chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong phiên họp thứ 36 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?