QUỸ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - VÌ SAO ĐỀ NGHỊ BỎ?

Chuyên mục: THỜI SỰ | Lượt xem : 12,802

Ngày đăng: 16/08/2019

QUỸ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH - VÌ SAO ĐỀ NGHỊ BỎ?

Quỹ viễn thông công ích được thành lập đồng hành cùng chương trình mục tiêu quốc gia Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Nguồn hình thành quỹ theo luật viễn thông, quỹ viễn thông công ích từ đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông trên tỷ lệ doanh thu dịch vụ viễn thông. Tính đến cuối năm 2018, tồn dư quỹ trên 6000 đồng, nhiệm vụ chi đạt tỷ lệ rất thấp. Đây là một trong các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách đoàn giám sát đề nghị giảm dần, tiến tới xóa bỏ nhằm giảm gánh nặng cho người dân, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng thu ngân sách

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?